Как да откажа предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие