Какво означава, ако получите писмо от НОИ за пенсиониране