Едва 54% от българите получават пълните си заплати по банков път