Депутатите одобриха промени при ползването на данъчни облекчения за деца