Сериозна разлика в таксите, които ни взимат банките