Пощенска банка е най-добрата банка в банкирането на дребно в България