БНБ ще ползва „таен клиент“ за проверки в обменни бюра